Popis produktu

Proxim Resistin ML 950 g

Používá se ke konzervaci kovových součástí i v nejtěžších klimatických podmínkách, k ochraně dutin a větších ploch automobilů (prahy dveří, sloupky karoserie, vnitřky dveří apod.).


Nebezpečí:

Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Zdraví škodlivý při vdechování. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

  • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení.
  • Zákaz kouření.
  • Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
  • Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P
  • ŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
  • NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.


Recenze od zákazníků

Proxim Resistin ML 950 g

08.09.2021 Vlastimil Netočný

rychlé dodání zboží,spolehlivost
Proxim Resistin ML 950 g

12.08.2021 Rostislav Koláček

Roky prověřený výrobek,dodání bez problémů.
Proxim Resistin ML 950 g

12.07.2021 Naďa Izvorská

Také perfektní výrobek k ošetření spodku vozidel. Používáme již léta oba výrobky a jsme maximálně spokojeni.
Proxim Resistin ML 950 g

28.06.2021 František

Po aplikaci nezapáchá jako jiné prostředky na dutiny.

Nakupujte bez obav

Rodinná firma

Rodinná firma

Poradenství a konzultace

Poradenství a konzultace

Bezpečné nakupování

Bezpečné nakupování

Rychlý kontakt

608 885 040

info@harmony-shop.cz

Provozovatel webu Petra Janovská, se sídlem  Šlerkova 49, 68604 Kunovice , IČ: 76478165 , jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím