Popis produktu

Proxim Flokulant

Přípravek pro vysrážení fosforu a pro zvýšení průzračnosti vody v jezírkách.

Nadávkováním hlinitého koagulantu do vodní plochy dojde k vysrážení fosforu do nerozpustné formy a jeho uzavření do sedimentu. Vzniklé vločky při sedimentaci odstraňují z vodního sloupce nečistoty shlukováním jemných částic do vloček, které se usadí na dně a překryjí stávající sediment. Metodou je možné snížit obsah fosforu a zamezit tak nežádoucímu rozvoji řas, toxických sinic a zároveň snížit zákal.

 • Přípravek je možno použít v jezírkách s rybami, při aplikaci však postupujte velmi opatrně
 • Pokud máte v jezírku ryby, rozložte dávkování
 • Zajistěte přísun kyslíku pro ryby např. proudem vody, nedoporučujeme provádět aplikaci za horkých dnů

Aplikace

 • Doporučená dávka (podle úrovně znečištění): 40–80 ml Flokulantu na 1 m3 upravované vody
 • Aplikace se provádí u malých ploch z kropicí konve, doporučené zředění 1:5–1:10
 • U větších ploch je možná aplikace ze člunu pomocí konve, případně dávkovacího čerpadla (podle velikosti vodní plochy). V obou případech je nutné zajistit dokonalé promíchání bezprostředně po aplikaci
 • V případě již rozvinutého fytoplanktonu je po aplikaci možná fl otace vyvločkovaného fytoplanktonu na hladině, tato vrstva se časem rozpadá a sedimentuje, rychleji při zkrápění vodou
 • Po aplikaci Flokulantu dojde ke snížení hodnoty pH, proto je vhodné kontrolovat pH před i během aplikacea podle potřeby dávku upravit, případně rozložit a dávkovat postupně, aby nedošlo ke skokovému poklesu pH. Zároveň by hodnota pH neměla klesnout pod 6,7

TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE PŘÍPRAVKŮ PRO ÚDRŽBU JEZÍREK


Upozornění

 • Dobře si prostudujte návod na použití a bezpečnostní pokyny
 • Přípravek nepoužívejte při přecitlivělosti na aktivní složku přípravku
 • Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
 • Při práci s přípravkem není dovoleno jíst, pít a kouřit
 • Dodržujte zásady osobní hygieny. Přípravek skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv při teplotách od 5 °C do 20 °C a nevystavujte přímému slunci
 • Nemíchejte s jinými přípravky
 • Smí být použito pouze pro úpravu vody v jezírkách. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku

Varování

 • Způsobuje vážné podráždění očí
 • Dráždí kůži

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

 • Uchovávejte mimo dosah dětí
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
 • PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít


Mohlo by se hodit

Proxim Flokulant 1l

Proxim Flokulant 1l

175 Kč s DPH

skladem

Nakupujte bez obav

Rodinná firma

Rodinná firma

Poradenství a konzultace

Poradenství a konzultace

Bezpečné nakupování

Bezpečné nakupování

Rychlý kontakt

608 885 040

info@harmony-shop.cz

Provozovatel webu Petra Janovská, se sídlem  Šlerkova 49, 68604 Kunovice , IČ: 76478165 , jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím